Ondernemen is risico nemen, toch?

Wie geen risico’s durft te nemen, is eigenlijk geen ondernemer. Neem je echter teveel risico’s, dan ben je mogelijk ineens geen ondernemer meer… De hoogte van het risico dat je neemt, dat is nogal belangrijk. Maar hoe bepaal je dat?

Verantwoordelijk

Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor jouw bedrijf. Voor het succes ervan, de groei maar ook voor eventuele verliezen en zelfs een mogelijk faillissement. Natuurlijk doe je dat niet alleen, maar wie aan het roer staat bepaalt wel de koers.

Wat wil en wat kun je aan risico dragen?

De keuzes die je maakt, alleen of met jouw team, bepalen hoeveel risico er genomen wordt. Maar beter is om vooraf te bedenken hoeveel risico je wilt en kunt lopen. Bepaal vooraf waar de grens ligt en houd elkaar daar ook aan. Want die grens steeds een beetje opschuiven, is in de praktijk zo gebeurd. En dan kan het zijn dat je ineens zoveel risico loopt, dat je het niet meer kunt dragen.

Inkoop en personeelskosten

Of je nu diensten of goederen levert, als je dat op krediet doet moet je weten tot welke hoogte dat mogelijk is. Heb je met inkoop te maken, dan mag het niet zo hoog zijn dat jij zelf de facturen niet meer kunt betalen. Maar ook als jouw dienstverlening geen inkoop heeft, heb je nog met personeelskosten te maken. En die komen elke maand terug.

Centrale controle

Heb je eenmaal bepaald tot welk bedrag jullie aan debiteuren kunnen hebben uitstaan, dan is het belangrijk dat een afdeling of een persoon in het bedrijf dat ook controleert. Regelmatig komt het voor dat sales niet weet dat er nog veel facturen open staan. En als zij dan een ruimere betalingstermijn afspreken, kan de liquiditeitspositie erg krap worden.

Risico’s afdekken

Ook kun je de risico’s afdekken. Door alsnog een grens te trekken. Bijvoorbeeld tot welk openstaand bedrag je nog wilt leveren en wanneer je de dienstverlening stopt. Of de levering van producten stilzet. Een ingrijpende maatregel waarover je met jouw klant of afnemer in gesprek moet gaan. Maar die je wel moet nemen als je de kritische grens van acceptabel risico dreigt te overschrijden.

Goed debiteurenbeheer voor inzicht

Bij dit alles gaat het dus om goed debiteurenbeheer; vanaf het bepalen wat mogelijk is aan openstaande posten tot en met het controleren van betalingsafspraken, de inning van facturen en het ingrijpen als de risico’s te groot dreigen te worden. Want met een goed debiteurenbeheer weet je precies wanneer je moet ingrijpen. Maar ook wanneer je wat ruimere afspraken kunt maken. Bijvoorbeeld als klanten vaak ruim op tijd betalen.

Aparte afspraken?

Wil een klant aparte afspraken maken? Of wil sales een klant binnenhalen met een extra aantrekkelijk voorstel? Ga dan in gesprek; met die klant of met de afdeling sales. Beoordeel het risico dat genomen wordt en zet dat af tegen het risico dat al gelopen wordt. Is het verantwoord om die afspraak te maken? Kan het bedrijf het aan als die ene klant uiteindelijk toch niet aan zijn betalingsverplichting voldoet? En wat levert het op als je die afspraak wel maakt?

Met verantwoorde risico’s slaap je een stuk lekkerder!

Om succesvol te ondernemen, neem je risico’s. Zolang ze maar acceptabel zijn. Als je er niet meer van kunt slapen, heb je teveel risico genomen. Wil je dat voorkomen? Zorg dan dat je vooraf bepaalt welke risico’s je kunt en wilt lopen. Zodat als het erop aankomt, je niet onder stress alsnog een snel besluit moet nemen maar kunt teruggrijpen op die norm die eens weloverwogen is vastgesteld. Wij kunnen je daarbij helpen, als sparringpartner en debiteuren-deskundige. Benieuwd hoe wij dat doen? Laten we dan eens afspreken voor een kop koffie. Daarmee loop je gegarandeerd geen enkel risico!
Deel het bericht