Nieuwe wet WHOA: dit moet je ervan weten

Dit is wat je van deze nieuwe faillissementswet moet weten

Sinds begin dit jaar is er een nieuwe faillissementswet: de WHOA. Met deze wet kan een bedrijf dat failliet dreigt te gaan toch een doorstart maken, zelfs als niet alle schuldeisers met de nieuwe plannen akkoord gaan. En dat is ook meteen het grootste verschil met de oude situatie; jij kan door de rechter verplicht worden ook akkoord te gaan. En dus kun je maar beter meer weten over deze nieuwe wet, voordat je er misschien mee geconfronteerd wordt door een van jouw debiteuren.

Waarvoor is deze Wet Homologatie Onderhands Akkoord?

De wet WHOA, Wet Homologatie Onderhands Akkoord, is de nieuwe faillissementswet, ingegaan per 1 januari 2021. Deze wet biedt bedrijven de mogelijkheid om een doorstart te forceren of gecontroleerd te stoppen. De doorstart is mogelijk als het bedrijf nog wel toekomstperspectief heeft, bijvoorbeeld door de levensvatbare activiteiten voort te zetten en de verlieslatende te stoppen. In dat geval heeft de WHOA het over een reorganisatie-akkoord. Het gecontroleerd stoppen is een uitweg voor een faillissement. Hierbij houdt de ondernemer nog zeggenschap over het bedrijf en is er geen curator die alles overneemt. Binnen de WHOA heet dit het liquidatie-akkoord.

Vroeger: akkoord van alle schuldeisers

Voorheen was het zo dat als een ondernemer met veel schulden een doorstart wilde maken, hij daarvoor akkoord nodig had van alle schuldeisers. Wilde een niet mee met de nieuwe plannen, dan ging het niet door en werd iedereen geconfronteerd met het faillissement van de debiteur.

Nu: een dwangakkoord als de meerderheid akkoord gaat

Door de WHOA kun je als crediteur nu met een voldongen feit geconfronteerd worden: het dwangakkoord. Als de meerderheid van de andere schuldeisers akkoord gaat met het plan van de debiteur, kan de rechter dit goedkeuren, homologeren. En daarmee geldt het akkoord voor iedereen, ook voor jou ongeacht of je het er wel of niet mee eens bent.

Wat je kunt doen als crediteur bij een WHOA

Een doorstart kan financieel aantrekkelijker zijn voor veel partijen. Voor de ondernemer zelf maar ook voor schuldeisers. Zit het nieuwe plan goed in elkaar, dan is er een kans dat een deel van de schuld wordt terugbetaald. Het liefst natuurlijk een relevant deel van de schuld. En daar zit precies de crux van dit blog; zorg dat je in gesprek blijft met de debiteur. Dan blijf je betrokken bij de afspraak over de aflossing. En je blijft in contact. Want als het nieuwe bedrijf van jouw debiteur inderdaad goed gaat lopen, dan wil je daar misschien wel weer zaken mee doen.

Zo werkt de WHOA

Deze nieuwe wet WHOA werkt, in het kort, als volgt:

– De ondernemer, schuldenaar, werkt een plan voor doorstart uit.
– Vervolgens brengt hij de financiële administratie op orde, maakt een lijst van schuldeisers en deelt deze in per klasse. Een klasse is een groep crediteuren, de ondernemer mag zelf bepalen waarop hij die indeling bepaalt.
– Per klasse overlegt de ondernemer zijn plan en doet ze een voorstel. Gaat een meerderheid akkoord, dan kan het voorstel naar de rechter om het te laten goedkeuren. Krijgt een klasse overigens geen voorstel, dan behouden zij het recht op de volledige betaling van de openstaande schulden.
– Zodra de rechter het voorstel goedkeurt, geldt dat voor iedereen. Ook voor de crediteuren die niet akkoord gingen.

Uitzonderingen op de WHOA

Een belangrijke uitzondering in deze wet is de regeling voor kleine, zelfstandige schuldeisers. Kleine mkb’ers met minder dan 50 werknemers, moeten minimaal 20% van de openstaande schuld betaald krijgen. Ook geldt de WHOA niet bij een persoonlijke borg-, garantie- of zekerheidsstelling. Als de schuldeiser betrokken wordt in een WHOA-akkoord, dan kan deze alsnog voor de gehele schuld bij de ondernemer in privé terecht.

Dus, blijf in gesprek met je debiteuren!

Deze wet is goed nieuws voor debiteuren, maar ook heel belangrijk voor jou als crediteur. Als een debiteur namelijk van deze wet gebruik maakt, kun jij dus gedwongen worden akkoord te gaan met een voorstel dat voor jou niet gunstig is. Daarom is het zo belangrijk goed in gesprek met je debiteur te blijven. Zo ben je sneller op de hoogte van de situatie, heb je meer kans op een afspraak waar jij je ook in kunt vinden én kun je na de doorstart ook weer samen verder.

Alles start met een goed debiteurenbeheer, en dat regelen we bij Van Zon Business

Met een goed debiteurenbeheer heb je sneller in de gaten waar het niet goed gaat en kun je sneller in gesprek gaan en actie ondernemen. Zo’n goed debiteurenbeheer verzorgen we bij Van Zon Business al voor veel bedrijven. Wil jij dat ook? Laten we dan eens kennismaken. Neem nu contact op en we maken snel een afspraak.

Deel het bericht