Informatie vastleggen; ook lucratief bij faillissement klant

Onze opdrachtgever Saan won er een rechtszaak mee

Afspraken goed vastleggen, dat klinkt als een open deur. Maar de praktijk leert dat als er eenmaal samengewerkt wordt, tussentijdse afspraken vaak ook even tussendoor gemaakt worden. En dat gaat goed, totdat het misgaat. Dat merkte ook onze opdrachtgever, Saan Transport. Bij een faillissement ontstond een geschil met de curator. Onvoldoende was vastgelegd totdat wij het dossier oppakten. Vanaf dat moment hielden we alles bij, en juist die verslaglegging maakte 6 jaar later bij het hoger beroep, het verschil. Daarom ons pleidooi voor het goed en gedetailleerd vastleggen van alle informatie. Het kan heel lucratief zijn.

Waar ging het over?

Een bedrijf had via Saan een machine in de opslag staan. Bij het faillissement van dat bedrijf verzocht de curator Saan om de machine te laten staan tot het moment dat die verkocht was. Dit werd beschouwd als een opdracht van de curator wat zou betekenen dat de machine in de boedel viel. En het daarmee voorrang kreeg op andere schuldeisers. Maanden later bleek de curator toch een ander zienswijze hierop te hebben en beschouwde de opslag van de machine als concurrente vordering. Daarmee kwam Saan achteraan de rij schuldeisers te staan, met financiële schade tot gevolg.

Niet zwart-op-wit

Het probleem ontstond doordat de opdracht van de curator niet zwart-op-wit stond. Bewijs ontbrak dus. Toch oordeelde de rechter dat er sprake was van boedelschuld en heeft na jaren van procederen in hoger beroep uiteindelijk Saan in het gelijk gesteld.

Facturen van boedelschuld en niet-boedelschuld

In 2014 kregen wij met dit dossier te maken en net zoals in elk ander debiteurenproces, begonnen we met het regelmatig contact opnemen om te vragen naar de stand van zaken. Hiervoor belden we de curator en vroegen hoe het stond met de afwikkeling van het faillissement en wanneer betaling van de boedelschuld zou volgen. Om aan te geven om welke bedragen het ging, leverden we ze informatie aan: facturen opgedeeld in boedelschuld (facturen van na het faillissement) en niet-boedelschulden.

Aan het lijntje gehouden

Dit traject duurde enige tijd. Met wisselende reacties waaronder soms ook dat we met enige weken de betaling wel zouden ontvangen. Alleen, dat gebeurde niet en het werd duidelijk dat we aan het lijntje gehouden werden. Onze vordering zou niet op korte termijn betaald worden. We vroegen ons zelfs af of die überhaupt wel betaald zou worden. Toen deze situatie niet veranderde, schakelde Saan een advocaat in.

Schriftelijke bewijzen van contact

Van elk contactmoment met de curator hadden we een verslag gemaakt. Soms waren dat interne mails om anderen op de hoogte te stellen, soms alleen notities. Bovendien waren alle mails en brieven aan de curator ook bewaard; schriftelijke bewijzen waaruit bleek dat wij ervan uitgingen dat we een boedelvordering hadden omdat we vroegen naar de status van betaling. Zo kon het gehele proces vanaf het eerste contact herleid worden. Een gedetailleerde bron van informatie. En dat ontbrak bij de curator.

Uitspraak in hoger beroep

Precies die gedetailleerde verslaglegging heeft sterk bijgedragen aan het oordeel van de rechter in hoger beroep. Op basis van al die communicatie en getuigenverklaringen oordeelde deze dat Saan erop had mogen vertrouwen dat het inderdaad een opdracht van de curator was geweest en dat de kosten voor opslag dus voldaan moesten worden. Met deze uitspraak heeft Saan, na 6 jaar, alsnog recht op de kosten voor opslag plus wettelijke rente.

1-0 voor met goede verslaglegging

Bij elk debiteurentraject dat wij voor onze opdrachtgevers verzorgen, zorgen we dat alles zorgvuldig en nauwkeurig wordt vastgelegd. Het is een advies dat we ook regelmatig op deze plek al hebben laten horen. Maar nog niet eerder hebben we zo’n overwinning als gevolg van die verslaglegging ook meegemaakt. Dus daarom nog een keer: leg alles vast! Met een goede documentatie sta je in een keer met 1-0 voor.

Ook goed debiteurenbeheer voor jouw bedrijf?

Natuurlijk zit je niet te wachten op een rechtszaak, wie wel. Maar een goed debiteurenbeheer kan elk bedrijf wel gebruiken. En daar helpen wij je graag bij. Wil je bijvoorbeeld weten of het bij jullie nog beter kan? Laten we dan eens kennismaken. Bel of mail en we maken snel een afspraak.
Deel het bericht