Je debiteur betaalt niet, wat nu?

Praktische tips bij openstaande betalingen

“Plan om auto’s van wanbetalers automatisch uit te schakelen”, niet zo lang geleden berichtte het AD hierover. Autofabrikanten willen in de toekomst de auto uitschakelen of zelfs zelfstandig naar de dealer laten terugrijden als de klant de rekening niet betaalt. Zo’n vorm van debiteurenbeheer klinkt op z’n minst ludiek en lijkt heel effectief, maar is natuurlijk niet mogelijk voor de meeste ondernemers. Wie hout aan een timmerfabriek levert of groente en fruit aan restaurants, zal andere methodes moeten inzetten als een debiteur niet betaalt. Wij zetten hier op een rij wat je dan kunt doen, vooraf of achteraf.

Als herinneringen en incasso’s niet helpen

Normaal gesproken betaalt de debiteur op tijd als jij jouw verplichtingen bent nagekomen. Daar ga je ook vanuit als je een samenwerking start. Maar, elke ondernemer krijgt ook te maken met debiteuren die toch niet betalen. Je neemt dan contact op met die debiteur, zal een herinnering sturen via bijvoorbeeld een mail en ten slotte een aanmaning. Uiteindelijk kun je zelfs een incassobureau inschakelen of zelfs naar de rechter gaan. Maar, wat als dit allemaal geen effect heeft? Er zijn dan een aantal rechtsmiddelen die je kunt inzetten om jouw vordering te beschermen.

Eigendomsvoorbehoud

Voor een ondernemer die goederen levert, kan het verstandig zijn om dat te doen onder eigendomsvoorbehoud. Dit moet je wel vooraf bepalen, in bijvoorbeeld je algemene voorwaarden. Het eigendomsvoorbehoud betekent dat de geleverde goederen van jou zijn totdat de debiteur betaalt. Bij een faillissement van jouw klant kun jij de goederen dus terugvorderen. Maar, het gaat dan wel om exact dezelfde goederen. Zijn die goederen verwerkt in iets anders, zoals groente in een gerecht of hout in een kast? Dan kun je het niet meer terugvorderen. Ook heb je er geen recht meer op als derden deze goederen te goeder trouw van jouw debiteur hebben gekocht. En is er kans op grote gevolgschade als jij jouw goederen terughaalt? Dan kun jij weer een claim verwachten. Kortom, check vooraf goed of je dit rechtsmiddel wilt en kunt inzetten. He tis namelijk niet voor elke ondernemer de juiste oplossing.

Recht van reclame

Heb je goederen geleverd maar geen eigendomsvoorbehoud afgesproken? Dan kun je op basis van het recht van reclame jouw goederen terugvorderen als dat binnen zes weken is nadat betaald moest worden, of korter dan zestig dagen na levering. Ook hierbij geldt dat de goederen nog precies hetzelfde moeten zijn als op het moment van levering en niet mogen zijn doorverkocht. Is een deel van de factuur al betaald? Dan mag alleen een evenredig deel van de partij goederen worden teruggevorderd dat gelijk staat aan het nog openstaande bedrag. Ook hierbij moet je goed opletten wat de eventuele consequenties kunnen zijn voor jouw bedrijf als jij dit recht uitoefent.

Pandrecht

Een pandrecht kan vooraf maar ook achteraf geregeld worden. Hierbij kunnen zowel goederen als vorderingen verpand worden. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat als de debiteur niet betaalt, jij recht hebt op de voorraad of inventaris. Of je neemt een vordering van de debiteur over. In dat geval zal een derde partij die eigenlijk jouw klant moest betalen, vanaf dat moment aan jou moeten betalen. Dit laatste is natuurlijk alleen relevant bij bedrijven die zelf ook debiteuren hebben. Een restaurant met klanten die direct afrekenen, heeft heel waarschijnlijk geen vorderingen om over te dragen maar een bedrijf in bijvoorbeeld kantoormeubilair weer wel. Een pandrecht moet wel notarieel worden vastgelegd of via een onderhandse akte die ook bij de Belastingdienst wordt geregistreerd.

Opschorting

Stel dat jij regelmatig groente en fruit levert aan een restaurant, dan is opschorting een rechtsmiddel dat jij kunt inzetten als dat restaurant jou niet betaalt. Jij hoeft dan niet door te gaan met de afgesproken leveringen totdat jouw klant jou betaalt. Een vorm van opschorting is ook het retentierecht; dat geeft jou het recht om je leveringsverplichting pas na te komen als jouw klant ook aan zijn of haar betaalverplichting heeft voldaan. Bijvoorbeeld als jij iets ter reparatie in bezit hebt, dan geef je dat pas terug nadat er betaald is.

Verrekening

Dit is misschien wel de makkelijkste manier om aan jouw betaling te komen: als jij jouw debiteur ook nog iets moet betalen, dan verreken je dat met die openstaande post. Let daarbij wel op dat jouw debiteur die vordering niet betwist. In dat geval mag je namelijk geen verrekening toepassen.

Beslaglegging

Wil je beslag laten leggen op goederen, banksaldo of vorderingen van jouw debiteur, dan kan dat als de rechter dat toestaat. Dit betekent dus dat je een rechtszaak moet aanspannen. Is jouw debiteur een eenmanszaak of vof? Dan kun je beslag laten leggen op zijn of haar privétegoeden mits de rechter dit goedkeurt.

Maak op tijd afspraken met debiteuren

Als jouw debiteur ondanks alle eerdere pogingen niet betaalt, dan heb je dus een aantal opties om alsnog de vordering te laten voldoen of om de goederen weer terug te krijgen. Welke voor jou het beste is, hangt van veel factoren af. Wij raden je aan om sowieso altijd vooraf goede afspraken te maken over betalingen en waar jij recht op hebt als die betalingen uitblijven. Dat kan door het zelf op te nemen in jouw algemene voorwaarden of door onderlinge afspraken schriftelijk vast te leggen.

Van Zon Business helpt, ook bij niet-betalende debiteuren

Wil je weten hoe je het beste met jouw debiteuren kunt omgaan? Vraag het dan aan Van Zon Business. Wij zorgen er vooral voor dat het debiteurenbeheer zo goed geregeld is, dat de klanten wel betalen. Maar gebeurt dat toch eens niet, dan zijn wij er ook om jou daarbij te helpen.

Deel het bericht