De WIK, ook voor zakelijke klanten

Geen afspraken over incassokosten gemaakt? Dan geldt de WIK, ook bij B2B

De WIK, Wet Incassokosten, staat vooral bekend als regelgeving voor particulieren die de wettelijk maximale vergoeding voor incassokosten bepaalt. Maar in sommige situaties geldt het ook voor de zakelijke markt. Hoe en wanneer je volgens de WIK mag optreden naar jouw klanten, dat leggen we je in dit blog uit.

Tegen buitensporige incassotarieven

De WIK heet eigenlijk Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Deze regeling geldt sinds 1 juli 2012 en is verplicht bij consumentenvorderingen. Het doel van deze wet was om een halt toe te roepen aan buitensporige incassotarieven. De WIK werkt namelijk volgens een staffel waarbij de hoogte van het aankoopbedrag de toegestane incassokosten bepaalt. Hierbij moet wel eerst een kostenloze aanmaning geweest zijn waarbij de debiteur 14 dagen na ontvangst van die aanmaning, de tijd krijgt om alsnog te betalen. Daarna mogen de incassokosten in rekening worden gebracht.

Regelend recht

Voor zakelijke klanten geldt de WIK als niets anders is afgesproken. Bij de zakelijke markt geldt namelijk ‘regelend recht’ wat betekent dat partijen van de WIK mogen afwijken en iets anders met elkaar afspreken. Jij kunt dus met jouw debiteur een andere afspraak maken over de te hanteren incassokosten voor het geval jouw klant of opdrachtgever verzuimt om op tijd te betalen. Wat je afspreekt, dat bepalen jullie samen. Meestal wordt dit via algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden bepaald. De incassokosten kunnen dan hoger of lager zijn dan je volgens de Wet Incassokosten op mag leggen mits redelijk. Volgens een uitspraak van de Hoge Raad moeten incassokosten hoger dan de wettelijke norm, wel onderbouwd kunnen worden.

Zakelijk? Dan geen 14 dagen wachttijd?

Stel dat je met jouw zakelijke klant niets hebt afgesproken inzake incassokosten en hij betaalt niet op tijd? Dan hoef je in dat geval niet eerst nog een aanmaning te versturen met 14 dagen wachttijd. Die regeling geldt uitsluitend voor particuliere klanten. Bij een zakelijke klant mag je direct na het verstrijken van de betaaltermijn, een aanmaning inclusief incassokosten versturen. Of je dat ook wil doen, is een tweede natuurlijk. Maar die voorwaarde is hierop dus niet van toepassing.

Bescherming

Dat de WIK ook voor zakelijke debiteuren geldt, wordt gezien als een bescherming van vooral de kleinere bedrijven. Wordt niets afgesproken, dan lopen zij niet het risico dat ze met torenhoge incassokosten worden geconfronteerd als ze niet of te laat betalen.

Let op: de WIK is nooit geïndexeerd

Andersom geldt dat de WIK jou als crediteur behoorlijk in de weg kan zitten. Als jij niets afspreekt over incassotarieven bij te late betaling of bij wanbetaling, dan ben je dus verplicht incassokosten te hanteren volgens deze wetgeving. Het vervelende daarbij is dat de WIK nog nooit is geïndexeerd. De hoogte van de incassokosten staan dus niet in verhouding tot wat momenteel reëel is.

Zo regel je het zelf

Beter is om het dus zelf goed te regelen. Zorg er daarom voor dat jouw debiteuren goed geïnformeerd zijn over de betaaltermijn en eventuele incassokosten die jij in rekening zal brengen. Doe dit via een opdrachtbevestiging met daarbij de algemene voorwaarden die je voor akkoord laat ondertekenen. Of leg de gemaakte afspraken vast als die afwijken van de algemene voorwaarden. En houd vervolgens een vinger aan de pols. Is er niet op tijd betaald? Neem dan persoonlijk contact op en bespreek de situatie. Mocht dat toch niet voldoende zijn, dan kun je terugvallen op de incassovoorwaarden zoals besproken of voorgesteld. En is dat niet gebeurd, dan weet je nu dat je de incasso kunt uitvoeren volgens de WIK, ook als het dus een zakelijke klant betreft.

Debiteurenbeheer uitbesteden? Dat kan!

Wil je dat het debiteurenbeheer goed geregeld wordt, maar zonder dat het jou extra tijd kost? Dan besteed je het uit. Van Zon Business verzorgt voor verschillende bedrijven het debiteurenbeheer en geeft adviezen aan anderen hoe ze zelf het gehele debiteurenproces goed kunnen regelen. Wil jij daar meer over weten? Neem dan contact met ons op, we staan voor je klaar.

Deel het bericht